สอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งที่เครื่องสูบน้ำบาดาล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งที่เครื่องสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลสิงหนาท
ลงวันที่ 2 เมษายน 2558

ดาวโหลดเอกสาร ที่นี่