งานบริการประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย ที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มพิเศษในตำบลสิงหนาท โดยมาให้บริการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาทเมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Continue reading...
โครงการจิตอาสา

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่3/64 ณ บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลสิงหนาท

Continue reading...
โครงการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ร่วมกับ วัดราษฎร์บำรุง (หนองปลาดุก) จัดโครงการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมบำเพ็ญกุศล บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้ประชาชนในตำบลได้ปฏิบัติศาสนกิจที่ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา

Continue reading...