ติดต่อ อบต.

ท่านสามารถส่งเรื่องราว หรือติดต่อ อบต.สิงหนาทโดยตรงได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
เลขที่ 7 หมู่ 5 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230

สำนักปลัด 08-1946-4417
ส่วนการคลัง 08-1947-5123
กองช่าง 08-1948-0473
กองสวัสดิการสังคม 08-1948-0473

อีเมล  info@singhanart.net

หรือฝากข้อความและเรื่องราวร้องทุกข์ได้ที่ ส่วนกรอกข้อมูลด้านล่างนี้

    One Response to ติดต่อ อบต.